آخرین لبخند ها :)

رویاهات رو ادامه بده و هرگز تسلیم نشو

ر

… رویاهات رو ادامه بده و هرگز تسلیم نشو

 

بدنیا میایم. درس میخونیم, میریم سر کار, خانواده تشکیل میدیم و میمریم. البته کنکور هم باید بدیم سربازی هم باید بریم. ما بدبختی هامون خیلی بیشتر از صاحب جمله بالاست !!

رویاهات رو ادامه بده و هرگز تسلیم نشو
Follow your dreams and never give up!
Like
LikeLoveHahaWowSadAngry

آخرین پست ها

دسته بندی ها